2023 m. rugsėjo 22 d. 13.00 val. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rumpiškės g. 6, Klaipėda) – Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos organizatorių, Klaipėdos krašto gubernatoriaus, diplomato Jono Polovinsko-Budrio ir jo žmonos Reginos Kašubaitės-Budrienės perlaidojimo ceremonijos gedulingos mišios.

Šv. Mišias aukos J.E. Telšių vyskupas dr. Algirdas Jurevičius.

Giedos:
Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“, 
meno vadovas ir dirigentas Algirdas Šumskis, 
koncertmeisterė Justė Šilaitė, 
vargonininkė Gražina Ribokaitė.