2023 m. spalio 1 d. 12.00 val. Žlibinų Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos bažnyčioje (Žarėnų g. 44C, Žlibinai, Plungės r.) – Žlibinų Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos bažnyčios 250 metų jubiliejui ir Šv. Pranciškaus atlaidai.

Giedos: 
Žlibinų bažnyčios choras, 
meno vadovė ir dirigentė Stefa Stonienė.