2023 m. spalio 13 d. 16.00 val. Klaipėdos bendruomenės namuose (Debreceno g. 48, Klaipėda) – 1953 m. rudens trėmimų 70-ųjų metinių minėjimas-koncertas „Ešelono sesės, ešelono broliai“.

Dalyvauja:
Klaipėdos saivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų buvusių politinių kalinių ir tremtinių mišrus choras „Atminties gaida“,
meno vadovas ir dirigentas Vytautas Saikauskas,
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos ketvirtokų choras,
meno vadovė ir dirigentė Rasa Urniežienė,
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos smuikininkų ansamblis,
vadovė Nijolė Ovsiukienė,
senjorų šokių kolektyvas „Klaipėdos zunda“,
meno vadovė Irena Toliušienė.

Renginio vedėja Birutė Petraitienė.

Organizatoriai:
Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga
Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai