2024 m. vasario 18 d. 10.00 val. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto vitražinė menėje (S. Nėries g. 5, Klaipėda) – Lietuvos dainų šventės Dainų dienos „Kad giria žaliuotų“ chorų ir vokalinių ansamblių atranka.

Dalyvauja:

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto choro studija,
meno vadovė ir dirigentė Jolanta Vyšniauskienė,

Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro „Žvejų rūmai“ politinių kalinių ir tremtinių mišrus choras „Atminties gaida“,
meno vadovas ir dirigentas Vytautas Saikauskas,

Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro „Žvejų rūmai“ mišrus choras „Klaipėda“,
meno vadovas ir dirigentas Kazys Kšanas,

Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“,
meno vadovas ir dirigentas Algirdas Šumskis,

Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro „Žvejų rūmai“ mišrus choras „Cantare“,
meno vadovas ir dirigentas Ramūnas Baršauskas.