Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios choras „Ad lucem“

Pirmoji Rietavo bažnyčia pastatyta dar XVI a. apie 1539 m. Rietavo bažnyčioje dirbo ir chorui vadovavo vargonininkai Juozapas Bakevičius, Adolfas Butkevičius, Juozas Kalvaitis (1873-1880), Steponas Butkevičius, Juozas Naujalis (1891-1892), Antanas Januševičius, Stanislovas Jakas, Antanas Pocius, Bronislovas Gerasimavičius-Rašimas (1912-1941), Liudas Gedgaudas (1941-1951), Antanas Ambrazaitis (1951-1984), Alfonsas Meškauskas (1984-1992), Juozas Barsteiga (nuo 1992 m.).

1996 m. įrašyta pirma choro atliekamų kūrinių audio kasetė, bei pagal pasirašytą Rietavo Šv. Mykolo Arkangelo ir Vokietijos Lendringseno Šv. Juozapo parapijų „Draugystės sąjungos“ sutartį,  aplankyta Vokietija ir giedota Mendeno, Searbecko, Berkenhofskampo, Lendringseno, Huingseno bažnyčiose.

Siekiant išlaikyti senas ir gilias sakralinio giedojimo tradicijas 2000 m. pabaigoje Rietavo Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčios choro aktyvas įkūrė sakralinės muzikos klubą „AD LUCEM“. Klubo vienijamas choras dažnai dalyvauja Rietave vykstančiuose renginiuose, susitikimuose. Giedota S. Dariaus ir S. Girėno 85-ųjų skrydžio metinių ir Lietuvos 100-mečio paminėjimo šventėje S. Girėno gimtinėje, bei daugelyje bažnyčių Žemaitijoje. Dalyvauta „Sidabrinių balsų“ (Telšiai), „Šilų aidų“ (Šilalė), „Rudens melodijos“ (Papilė, Akmenės raj.), sakralinės muzikos šventėje „Giesmė“ (Sintautai, Šakių raj.) konkursuose ir festivaliuose. Kartu su Rietavo kultūros centru organizuojamos sakralinės muzikos šventės Rietave.

Nuo 2009 metų Rietavo parapijos reikalais rūpinasi ir chorą globoja klebonas Antanas Gutkauskas.    

Daugiau informacijos apie kolektyvą: www.rietavoparapija.lt

Kviečiame chorą sekti facebook:
https://www.facebook.com/Rietavo-sakralin%C4%97s-muzikos-klubas-AD-LUCEM-206856572674805/