Klaipėdos universiteto Menų akademijos Muzikos katedra – III kursas.

Muzikinis kelias prasidėjo 2002 m. Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykloje, kurioje mokėsi chorinio dainavimo specialybės. Jau tada pradėjo koncertuoti ir dalyvauti dainų šventėse. 2010 m. įstojo į Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatoriją, mokėsi chorinio dirigavimo specialybės. Mokydamasi konservatorijoje dalyvavo ne tik koncertinėje veikloje, bet ir jaunųjų dirigentų konkursuose ne tik konservatorijos ribose, bet ir už jos: 2012 m. III tarptautiniame jaunųjų dirigentų konkurse, skirtame Stasio Šimkaus 125-osioms gimimo metinėms, pelnyta III vieta. Nuo 2015 m. studijuoja Klaipėdos universiteto Menų akademijoje. Yra muzikos pedagogikos studijų programos III kurso studentė. Studentė stengiasi įsitraukti į chorinę veiklą ir toliau, dainuoja choruose ir studijuoja dirigavimą bei dalyvauja chorinio dirigavimo konkursuose. 2016 m. dalyvavo Klaipėdos universiteto Menų akademijos Muzikos katedros dirigavimo konkurse, skirtame kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno 100-osioms gimimo metinėms. 2017 m. dalyvavo Klaipėdos universiteto Menų akademijos Muzikos katedros dirigavimo konkurse, skirtame kompozitoriaus Stasio Šimkaus 130-osioms gimimo metinėms, užimta III vieta.

Dirigavimo pedagogė docentė Judita Kiaulakytė.