ATŠAUKTAS XXII Tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas

Atsižvelgdami į aplinkybes, į kurias patekome dėl COVID-19 pandemijos, apgailestaujame pranešdami, kad XXII tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas nevyks Klaipėdoje gegužės 14 - 17 dienomis, kaip planuota.

Priėmėme šį sunkų sprendimą atsižvelgdami į savo narių ir dalyvių sveikatos ir gerovės interesus, atsižvelgdami į patarimus ir apribojimus viešiems susirinkimams, kuriuos dabar taiko atitinkamos vyriausybės institucijos.

Žinodami, kiek nuveikta planuojant ir ruošiant XXII tarptautinį Stasio Šimkaus chorų konkursą, organizacinis komitetas su Klaipėdos miesto chorine bendrija „Aukuras“ nutarė jį perkelti į 2022 m. gegužės 12-15 d.

https://www.aukuras.org/renginiai/international-stasys-simkus-choir-competition