2017 m. sausio 5 d. vyko Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ narių susitikimas, kurio metu buvo apžvelgti praėję 2017 metai, bendrijos nuveikti darbai, stambiausi renginiai. Taip pat buvo aptarti 2018 metų darbai, renginiai, kurių vienas iš didžiausių - Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ 30 metų jubiliejus.


Prof. dr. Regimantas Gudelis, prof. Kazys Kšanas, doc. Bronislovas Skirsgilas,
doc. Artūras Dambrauskas, Ramūnas Barišauskas, Tomas Ambrozaitis, doc. Algirdas Šumskis,
Jolanta Vyšniauskienė, Kristina Rimienė, Olga Lebedeva.