Chorinės muzikos festivalis „Dainoje tautos dvasia“, skirtas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 145-osioms gimimo metinėms /2020 m. spalio 25 d.

Dalyviai: 
Lietuvos kariuomenės pučiamųjų instrumentų orkestras, vadovas kapelmeisteris majoras Egidijus Ališauskas, 
Klaipėdos miesto kultūros centro „Žvejų rūmai“ mišrus choras „Cantare“, 
vadovas Artūras Dambrauskas, chormeisteris Ramūnas Baršauskas, 
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mišrus choras, vadovė Jolanta Vyšniauskienė, 
Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“, vadovas Algirdas Šumskis, koncertmeisterė Justė Šilaitė, 
Kretingos rajono kultūros centro kamerinis choras „Kristale“, vadovė Kristina Rimienė.

Dirigentai: Tomas Ambrozaitis, Egidijus Ališauskas, Artūras Dambrauskas, Jolanta Vyšniauskienė, Kristina Rimienė, Rita Urniežienė, Ramūnas Baršauskas, Edmundas Jucevičius, Algirdas Šumskis.

Festivalio vedėja Kristina Lauciutė-Dimienė