Muzikos pradėjo mokytis 2012 m. Gargždų muzikos mokykloje. Nors mokėsi fortepijono specialybės, dainavo ir muzikos mokyklos merginų chore. Nuo 2016 m. kasmet dalyvaudavo Jungtinio Lietuvos vaikų choro projekte. Šio projekto metu susidomėjo chorine muzika. Norėdama puoselėti savo meilę chorui įstojo į Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatoriją ir pradėjo mokytis choro dirigavimo. Per 3 mokymosi metus sėkmingai dalyvavo choro dirigavimo ir bendrojo fortepijono konkursuose, savanoriavo chorų stovykloje, prisidėjo prie vokalinio ansamblio subūrimo.

Dirigavimo pedagogė: mokytoja-ekspertė Jolanta Vyšniauskienė