Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakulteto Chorinio dirigavimo katedra – III kursas.

Nuo 2003 metų mokėsi Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijoje ir baigė chorinio dirigavimo specialybę. 2015 metais įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, studijuoja chorine dirigavimą prof. Povilo Gylio klasėje. Nuo 2015 metų dirba Vilniaus Bernardinų bažnyčios mišraus choro „Langas“ bei vaikų choro „Šv. Pranciškaus paukšteliai“ chormeisteriu. Dainuoja kameriniame chore „Brevis“, su šiuo choru koncertuoja Lietuvoje bei užsienyje.

Dirigavimo pedagogas profesorius Povilas Gylys.