Gražina Ribokaitė 

2017 m. gruodžio 30 d. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje vyko IX-asis Vakarų Lietuvos krašto bažnytinių chorų Kalėdinių giesmių festivalis. Šis festivalis vyksta jau nuo 2007 metų. Tradiciniu tapusį festivalį rengė ir organizavo Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“ („Aukuro“ tarybos pirmininkas, šio festivalio įkūrėjas, docentas Algirdas Šumskis) kartu su Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia (Telšių vyskupijos vyskupo generalvikaras kan. Vilius Viktoravičius).

Kalėdinių giesmių festivalyje dalyvavo didelis būrys giesmininkų. Festivalis susidėjo iš dviejų dalių. Pirmoje dalyje buvo festivalio dalyvių - chorų koncertinis pasirodymas su individualia programa. Antroji dalis -  festivalio bendra programa, kurią giedojo Šv. Mišiose visi festivalio dalyviai kartu.

Šis festivalis, kaip įprasta prasidėjo koncertu, tačiau visi kolektyvai giedojo prie centrinio altoriaus, nei praėjusiuose festivaliuose choro vietoje prie vargonų.

Festivalio koncertą pradėjo kiek pagausėjęs Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios sakralinės renesanso polifonijos ansamblis „decOrata“. Šiame festivalyje galėjome sutikti ir ne pirmus metus dalyvaujančios chorus ir šio festivalio svečius: Telšių Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčios Sumos chorą (vadovė ir vargonininkė Ernesta Dargužienė), Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios Sumos chorą (choro vadovė Irena Bakanauskienė), Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios Sumos chorą (vadovė ir vargonininkė Laura Gedgaudaitė, dirigentė Svetlana Ryžkova). Festivalyje kartu su Skuodo Švč. Trejybės bažnyčios Sumos choru giedojo Skuodo kultūros centro mišrus choras „Harmonija“ (vadovai Bronislovas Anužis ir Audronė Anužienė). Šiam jungtiniam chorui pritarė varinių pučiamųjų kvartetas. Festivalyje sulaukėme ir svečių, t. y. Šiaulių kamerinio choro „Vasara“ (choro meno vadovas Kornelijus Luotė) ir Klaipėdos universiteto mišraus choro „Pajūrio aidos“ (choro meno vadovas doc. Algirdas Šumskis).

Šv. Mišiose bendrą festivalio programą giedojo jungtinis festivalio dalyvių choras, lyg didelė bendruomenė būrė visus iškilmingam Šv. Kalėdų šventimui. Visų chorų sutartinis giedojimas sukūrė bažnyčioje prakilnaus džiugesio atmosferą.

Po Šv. Mišių, festivalio dalyviai nusifotografavo bendrai nuotraukai, buvo įteikti padėkos raštai vadovams ir festivalį organizavusiems asmenims. Šis festivalis pradžiugino gausiu klausytojų būriu, nuo mažiausio iki didžiausio. Festivalio dalyviai savo mielą pabendravimą pratęsė prie vaišių agapėje, kurioje visi mielai bendravo ir dalinosi gėrybėmis.

Reportažas apie Kalėdinių giesmių festivalį televizijoje. 
Kalėdinių giesmių festivalio nuotraukų galerija
Kalėdinių giesmių festivalio vaizdo įrašai