PIRMASIS 

Pirmajame Stasio Šimkaus chorų konkurse, kuris vyko 1976 m. gegužės mėn. 22 d. tuometinėje Klaipėdos filharmonijos salėje (Rumpiškės g. 6), dalyvavę chorai, tie mažieji upeliai, susiliejo į didelę upę ir nusipelnė pagarbos ir prisiminimo. Tai Klaipėdos A. Venclovos Pedagoginės mokyklos, vadovė J. Eivienė; Telšių centrinės ligoninės, vadovas R. Kasparavičius; Šilutės švietimo darbuotojų, vadovė V. Valužienė; Klaipėdos A. Kupčinsko medicinos mokyklos, vadovė A Senkuvienė; Klaipėdos medicinos darbuotojų, vadovas P. Gelžinis; Klaipėdos buhalterinės apskaitos technikumo, vadovė A. Visockienė; Klaipėdos „Trinyčių“ fabriko, vadovas Romaldas Misiukevičius; Telšių r. Tryškių kultūros namų, vadovas A. Šulcas; Klaipėdos mėsos kombinato, vadovas Juozas Kubilius; Rietavo kultūros namų, vadovė Ona Strazdienė; Plungės centrinės ligoninės, vadovė Danguolė Ažaneckienė; Plungės rajoninių kultūros namų, vadovė S. Buginienė; Klaipėdos mokytojų namų (kamerinis), vadovas Fabijonas Sereika; Skuodo miesto, vadovas D. Bernotas; Šilutės MSMV, vadovas Vytautas Jovaiša; Klaipėdos mokytojų namų, vadovė Lina Dumbliauskaitė.

Šio konkurso laureatai ir prizininkai: Klaipėdos mokytojų namų, vadovė Lina Dumbliauskaitė; Šilutės švietimo darbuotojų, vadovė V. Valužienė; Šilutės MSMV, vadovas Vytautas Jovaiša; Plungės centrinės ligoninės, vadovė Danguolė Ažaneckienė; Telšių r. Tryškių kultūros namų, vadovas A. Šulcas.

„Negalima neprisiminti Stasio Šimkaus pirmojo konkurso baigiamojo akordo. Kol vertinimo komisija posėdžiavo, organizatoriai suruošė apdovanojimus, gausiai susirinkusiems klaipėdiečiams ir konkurso dalyviams koncertavo Pavyzdinio kolektyvo vardą turintis Kretingos raikopsąjungos mišrus choras „Gintaras“, vadovaujamas jauno dirigento Gedimino Purlio, kuris sulaukė gražaus pasisekimo. Jaudinanantis momentas buvo rezultatų paskelbimas ir apdovanojimų įteikimas. Publika audringais plojimais sutiko kiekvieną laureatą ir prizininką. Nuoširdžiai džiaugėsi organizatoriai ir vertinimo komisija. Publika atsistojo ir skambiai sudainavo Ilgiausių metų. Ilgai netilo aplodismentai skirti konkurso dalyviams, organizatoriams, konkurso Idėjai ir Dainai. Mažieji upeliai įsilieję į Didelę upę apėmė visą Lietuvą. 

 

Sekite Tarptautinio Stasio Šimkaus chorų konkurso naujienas socialiniuose tinkluose: