Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakulteto Chorinio dirigavimo katedra – I kursas.

2013 metais baigė Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos muzikos skyrių (fortepijono specialybė). Tais pačiais metais įstojo į Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos Chorinės muzikos skyrių (choro dirigavimo specializacija, mok. Ramutės Štreimikytės klasė). Besimokydamas konservatorijoje, tapo daugelio jaunųjų choro dirigentų konkursų laureatu (reikšmingesni: 2014 m. Juozo Gruodžio respublikinis jaunųjų choro dirigentų konkursas – I vieta A kategorijoje, 2016 m. Tarptautinis jaunųjų dirigentų konkursas, skirtas kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno 100-osioms gimimo metinėms, – I vieta B kategorijoje, 2017 m. Nacionalinis Jono Aleksos jaunųjų choro dirigentų konkursas – III vieta B kategorijoje ir specialusis choro simpatijų prizas). 2017 m. sėkmingai baigė Kauno Juozo Gruodžio konservatoriją ir įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją Choro dirigavimo katedrą, studijuoja prof. Česlovo Radžiūno dirigavimo klasėje.

Dirigavimo pedagogas profesorius Česlovas Radžiūnas.