Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos mišrus choras „Atžalynas“,
vadovė Dalia Pilipavičienė,
chormeisterė Jolanta Vyšniaukienė,
koncertmeisterė Jurgita Platūkienė.