Klaipėdos Licėjaus jaunučių choras, 
vadovė Rasa Andersen.