Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos berniukų choras,
vadovė Ligita Grybauskienė,
koncertmeisteris Saulius Šiaučiulis