Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos jaunučių choras „Bangelė“,
vadovė Ligita Grybauskienė,
koncertmeisteris Saulius Šiaučiulis