Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos jaunučių choras,
vadovė Sigita Užporaitė,
koncertmeisterė Jurgita Platūkienė.