Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos jaunučių choras, 
vadovė Asta Kontautienė.