Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mišrus choras,
vadovė Jolanta Vyšniauskienė,
koncertmeisterė Živilė Čapienė