Klaipėdos Šv. Juozapo darbininko parapijos Sumos choro ištakos siejamos su bažnyčios pastatymo bei įsikūrimo periodu. Šiam chorui ilgą laiką vadovavo vargonininkas Gilvydas Bendoraitis. Nuo 1998 m. chorui vadovauja Birutė Šidlauskienė, kuri energingai ėmėsi rūpintis choro plėtra. Šiuo metu chore gieda 42 choristai. Choras dalyvauja daugelyje organizuojamų Eucharistinių švenčių, 2000 m. dalyvavo giesmių šventėje Vilniuje, evangelikų organizuojamose giesmių šventėse Klaipėdoje ir Juodkrantėje, dalyvavo bei giedojo atlaiduose Telšiuose, Kalvarijoje, Skuode, Viešvilėje ir kt.
Choro repertuare yra lietuvių ir užsienio šalių klasikų bei šiuolaikinių kompozitorių sakralinė muzika.