1992 m. birželio mėn. pedagogas – choro vadovas Pranas Mačernis ėmė  burti  Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos Sumos chorą ir jau spalio 13 d. choras giedojo Šv. Mišiose. Per 5 metus choras išaugo į 50 žmonių kolektyvą. 1993 m. rugsėjo mėn. choras giedojo popiežiaus Jono Pauliaus II aukojamose Šv. Mišiose Kryžių kalne.
Nuo 1998 m. chorui vadovauti ėmė vargonininkas Mindaugas Gudžiūnas. Choras pradėjo burtis iš naujo ir garsėti ne tik Klaipėdoje. 2001 m. į choro gretas įsijungė solistė Irena Rocienė bei energingas ir balsingas choro dirigentas Eugenijus Puzynia, bei solistė Danutė Sasnauskienė. 2003 m. Jo Ekscelencijos Šiaulių vyskupo kvietimu choras dalyvavo Šeimos šventėje Šiauliuose ir giedojo Šv. Mišiose. 2005 m. kartu su kitais chorais giedojo Telšių vyskupijos Eucharistiniame kongrese Švėkšnoje ir Eucharistiniame kongrese Klaipėdoje. 2007 m. dalyvavo Jubiliejinėje Mažosios Lietuvos lietuvių dainų šventėje Klaipėdoje ir Dainų šventėje Vilniuje. 2012 m. choras dalyvavo Vakarų Lietuvos krašto dainų šventėje Klaipėdoje ir pastoviai dalyvauja Vakarų Lietuvos bažnytinių chorų Kalėdinių giesmių festivalyje.
Šiuo metu chore gieda 32 choristai. Choras kiekvienais metais gieda Žemaičių Kalvarijos ir Šiluvos Šilinių atlaiduose. Choro pirmininkė Adelė Delininkaitienė.
2012 metais choras minėjo savo gyvavimo 20 metų jubiliejų.
Šiuo metu choro gretas sustiprino solistai Vytautas Kliukinskas, Danutė Sasnauskienė, Natalija Pletkuvienė ir kiti nauji nariai, o choro skambesį papildo Juozo Staniulio smuiko garsai.
2016 m. Žemaičių Kalvarijos atlaiduose choras giedojo Didžiojoje dienoje, kur Šv. Mišias transliavo LRT televizija. Be to choras prieš Žolinių šventę giedojo Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje ir po Šv. Mišių surengė koncertą. O Šiluvos Šilinių atlaiduose giedojo Pagrindinėje dienoje.