Klaipėdos „Varpelio“ mokyklos-darželio jaunučių choras „Linksmosios natelės“, 
vadovė Gražina Gončarenko, koncertmeisterė Rasa Strumylienė.