Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos mišrus choras „Vaivora“,
vadovė Jolanta Simaitienė,
koncertmeisterė Julija Ščerbatova-Tamašauskienė