Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos jaunučių choras,
vadovė Vilija Prikockienė,
koncertmeisterė Diana Kačenauskienė.