Klaipėdos Vydūno gimnazijos jaunučių choras,
vadovė Rūta Girdzijauskienė,
koncertmeisterė Onutė Malinauskienė