Klaipėdos Vydūno gimnazijos mišrus jaunimo choras
meno vadovė ir dirigentė Ingrida Bertulienė
chormeisterė Vaiva Šaulienė
koncertmeisteris Romualdas Kalvėnas

Klaipėdos Vydūno gimnazijos mišrus jaunimo choras suburtas 2002 m. Bėga metai, o chorą visada pristatome kaip jauną, veržlų, ieškantį ir kuriantį kolektyvą. Kas metai jis suskamba naujomis, dar negirdėtomis spalvomis, suspindi naujų asmenybių polėkiu ir entuziazmu. Chorinė kultūra gimnazijoje puoselėjama nuo pat pirmos klasės, dainuoti chore – įprasta ir prasminga veikla. Džiaugiamės galėdami koncertuoti savo mokykloje bei pristatyti choro veiklą mieste, respublikoje ir už jos ribų. Vydūno gimnazijos mišrus jaunimo choras vadovaujasi Vydūno žodžiais: „Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks yra kurdamas“.