Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos merginų choras,
vadovė Edita Mockuvienė,
koncertmeisterė Gėja Žižiūnienė