Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos mišrus choras „Daina“,
vadovė Aušra Niparavičienė,
koncertmeisterė Gėja Žižiūnienė