Klaipėdos „Vyturio“ pagrindinės mokyklos jaunių choras „Vyturys“,
vadovė Anastazija Vainoriūtė,
chormeisterė ir koncertmeisterė Natalija Chonina