chorvedė, pedagogė, ilgametė Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos Chorinio dirigavimo skyriaus vedėja.