Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto merginų chore dainuoja Chorvedybos ir Muzikos pedagogikos bei kitų katedrų studentės. Chorui  yra  vadovavę  žymūs Lietuvos  chorvedžiai: Juozas Kubilius ( 1992-1998),  doc. Algirdas Šumskis (1998-2007) kartu su chormeistere Valerija Pusliene (1992-2007), Judita Kiaulakytė su chormeisteriu Juozu Kubiliumi (2007-2012). Nuo 2013 m. chorui vadovauja prof. Gediminas Purlys ir doc. Zita Kariniauskienė, o nuo 2014 m. – doc. Zita Kariniauskienė.
Šio kolektyvo veikla labiausia yra susijusi su studijomis: čia ugdomas studentų chorvedybinis meistriškumas, choras ruošia valstybinių egzaminų programas bei su jomis koncertuoja, kasmet dalyvauja jaunųjų dirigentų konkursuose. Be to, merginų choras aktyviai dalyvauja universiteto, Klaipėdos miesto bei Lietuvos koncertiniame gyvenime. Kolektyvas yra surengęs nemažai koncertų daugelyje Lietuvos miestų koncertų salėse bei užsienyje. 2000 m. choras dainavo Romoje (Italija), 2015 m. surengė koncertus S. Moniuškos Muzikos akademijoje (Gdanske) ir 11-ame Tarptautiniame chorų konkurso koncerte „Draugai draugams“ Sopote (Lenkija). Taip pat merginų choro studija dalyvavo šiuolaikinės muzikos festivaliuose "Kopa" bei "Muzikos pavasaris".
Merginų choras yra tarptautinio Stasio Šimkaus chorų konkurso laureatės 2009 m. iškovota II vieta ir 2011 m. - III vieta (dirigentė J.Kiaulakytė), 2016 m. iškovota II vieta (dirigentė Z.Kariniauskienė).
Choristės - visų Respublikinių ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių, jaunimo -"Mes Lietuvos vaikai", Pabaltijo šalių studentų chorų festivalio "Gaudeamus", religinės muzikos festivalio "Cantate Domino", Lietuvos aukštųjų mokyklų chorų festivalių dalyvės.
Choro repertuarą sudaro šiuolaikiniai lietuvių bei įvairių epochų užsienio kompozitorių choriniai kūriniai. Be įvairių smulkios formos chorinių kūrinių merginų choro studija yra atlikusi nemažai stambios formos kūrinių su orkestru, vargonais bei a cappella.
Kolektyvas kartu su Klaipėdos kameriniu orkestru (vad. Liuda Kuraitienė) 2003 m. Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje į CD yra įrašęs Pergolesi „Stabat Mater“ (dirigentas doc. Algirdas Šumskis).
Choras yra visų respublikinių ir pasaulio lietuvių dainų švenčių, jaunimo festivalio „Mes Lietuvos vaikai“, Pabaltijo šalių studentų chotų festivalio „Gaudeamus“, Religinės muzikos festivalio „Cantate Domino“, Lietuvos aukštujų mokyklų festivalių dalyvės.
Choro repertuarą sudaro šiuolaikiniai lietuvių ir įvairių epochų užsienio kompozitorių  stambios formos ,bei  a cappella kūriniai.

Choro vadovė – Zita Kariniauskienė