2018 m. balandžio 25 d. vyko Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdis, skirtas pasiruošimui 2018 metų Lietuvos šimtmečio dainų šventei „Vardan tos...“.

Nors ir labai pavėluotas, tačiau svarbus ir reikšmingas Dainų švenčių problematikai skirtas posėdis. Džiaugiamės ir sveikiname Seimo Kultūros komiteto inicijuotą posėdį, kuris labai svarbus, kad atkreiptų didesnį Lietuvos politikų dėmesį į Dainų švenčių vyksmą ir tradicijas. Juk nepaslaptis, kad patys didžiausi sunkumai: politikos ir strategijos, finansiniai, sklaidos ir tt., atsiranda dėl mūsų valdininkų ir ypač politikų požiūrio į Dainų šventę. Šiame kontekste mums labai buvo svarbus kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson požiūris į šią problemą, juk nuo jos politinės valios daug kas priklauso, o ir pasirengimas Dainų šventei taip pat. Taigi, posėdis skirtas Dainų šventės pasirengimui, tačiau ministrė iš savo pranešimo, kuris truko apie 30 minučių, pačiai Dainų šventei skyrė nepilnas 2 minutes, ir tai buvo tik išvardinta kas dalyvaus, dalyvių skaičiai, kiek renginių..., tačiau visiškai nepalietė jokios problematikos bei pademonstravo visišką nesigaudymą ir abojumą Dainų šventei ir tautiniam menui. Vienok, savo pranešimą skyrė „iškiliems“ (šį žodį savo pranešime ministrė pasigėrėdama demonstravo pristatydama nieko bendro su Dainų švente neturinčius renginius, performansus, įvairias instaliacijas, parodas, kiną ir pan.), o Dainų šventė jai tik „... ta mūsų, simboline prasme didžiausia šventė...“, nei iškili, nei reikšminga, nei didinga ir tt. Taigi, akivaizdus mūsų kultūros ministrės požiūris į Dainų šventę, kuri yra Dainų šventės tarybos pirmininkė. Kelia didelį susirūpinimą ir ministrės atsakymai į pateiktus klausimus. 

Džiugina, kad šiame posėdyje buvo ir pozityvių pranešimų, apgailestaujame, bet ministrė jų nepanoro išgirsti, motyvuodama labai dideliu užimtumu, lyg čia būtų nesvarbi tema. Turiningas pranešimas apie Dainų šventes ir tradiciją buvo Jolantos Naglės, kuri taikliai pastebėjo ir vieną ryškiausių problem švietimo sistemoje dėl nepakankamo ugdymo nacionalinei kultūrai, Dainų švenčių tradicijai, apie Lietuvos Šimtmečio Dainų šventė išsamiai pristatė Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius Saulius Liausa. Būta ir dalykinių pranešimų ir pasisakymų bei pastebįjimų profesoriaus Vytauto Juozapaičio, Henriko Antanaičio (Australija), Ryčio Virbalio (Liuksenburgas), profesoriaus Stasio Tumėno, Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorės Romos Žakaitienės.

Siūlome pažiūrėti ir paklausyti visa posėdį, skirtą pasiruošimui 2018 metų Lietuvos šimtmečio dainų šventei „Vardan tos...“.