2017 m. spalio 22 d. 16.00 val.  
Klaipėdos universiteto Menų akademijos koncertų salė (K. Donelaičio g. 4)  
Maskvos Viktoro Popovo vardo didžiojo vaikų choro koncertas 

Dalyvauja:  
Maskvos Viktoro Popovo vardo didžiojo vaikų choras, meno vadovas Anatoly Kislyakov, 
Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“, meno vadovas doc. Algirdas Šumskis,   
Klaipėdos miesto Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos berniukų ir jaunuolių choras "Gintarėlis",  
meno vadovas Tomas Ambrozaitis. 

Koncerto rengėjai:
Šiaulių „Dagilėlio" dainavimo mokykla
Klaipėdos universiteto Menų akademija  
Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras"

Renginys nemokamas