Spalio 31 d. pagerbėme anapilin išėjusius aukuriečius. Lankėmės Lėbartų, Joniškės, Kartenos kapinėse. 


Lėbartų kapinėse pagerbėme Robertą Varną

 
Lėbartų kapinėse pagerbėme Petrą Janušką


Lėbartų kapinėse pagerbėme Gediminą Purlį


Lėbartų kapinėse pagerbėme Genovaitę Gokaitę - Maironienę


Joniškės kapinėse pagerbėme Fabijoną Sereiką


Kartenos kapinėse pagerbėme Juozą Kubilių