Mieli aukurieciai, kolegos ir bendražygiai,

Visų Šventųjų ir Vėlinių - Mirusiųjų minėjimo dieną prisimename Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ anapilin išėjusius narius: Robertą Varną, Vytautą Blūšių, Genovaitę Gogaitę - Maironienę, Antaną Ilčiuką, Petrą Janušką, Stanislovą Juščių, Juozą Kubilių, Praną Mačernį, Vytautą Pečiulį, Vytautą Pučinską, Gediminą Purlį, Fabijoną Sereiką.

Prisimindami jų nuveiktus didžius darbus, jų prasmingai nueitą gyvenimo kelią uždekime žvakutę pagerbdami juos. Tuo pačiu, prisiminkime ir Lietuvos iškiliuosius chorvedžius, kurie savo gyvenimą paaukojo Lietuvos chorine kultūrai.