FESTIVALIO DALYVIAI:

Chorai:
Klaipėdos miesto kultūros centro „Žvejų rūmai“ mišrus choras „Cantare“,
vadovas Artūras Dambrauskas, chormeisteris Ramūnas Baršauskas
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mišrus choras, vadovė Jolanta Vyšniauskienė
Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“, vadovas Algirdas Šumskis
Kretingos rajono kultūros centro kamerinis choras „Kristale“, vadovė Kristina Rimienė
Palangos kultūros ir jaunimo centro kamerinis choras, vadovas Edmundas Jucevičius (nedalyvauja)
Plungės mišrus choras „Plungė“, vadovė Rita Urniežienė (nedalyvauja)

Orkestras:
Lietuvos kariuomenės pučiamųjų instrumentų orkestras,
vadovas kapelmeisteris majoras Egidijus Ališauskas

Dirigentai:
Tomas Ambrozaitis
Egidijus Ališauskas
Artūras Dambrauskas
Jolanta Vyšniauskienė
Kristina Rimienė
Rita Urniežienė
Ramūnas Baršauskas
Edmundas Jucevičius
Algirdas Šumskis

Koncertų vedėjos:
Saida Mikailienė
Kristina Lauciutė-Dimienė