MISSA FESTIVA. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei – John Leavitt
BROLIS – Sauliaus Petreikio ir Rimvydo Mitkaus muzika, Dovilės Petreikienės žodžiai
PAMARIO DAINOS – Giedriaus Svilainio muzika, lietuvių liaudies žodžiai
ŽYDI AKMENYS IR MEDŽIAI – Nijolės Sinkevičiūtės muzika, Vlado Braziūno žodžiai
VILTIES DAINA – Gintauto Abariaus muzika, Jono Liniausko žodžiai, Leonido Abario aranžuotė
KUR GIRIA ŽALIUOJA – Juozo Gudavičiaus muzika, Ksavero Sakalausko-Vanagėlio žodžiai