Reportažas Balticum TV žiniose (2018 12 04) apie chorinės muzikos ciklo „Dainuoju Lietuvą“, skirto Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ 30-mečiui, baigiamąjį koncertą. Kuriame skambėjo vieno žymiauso pasaulyje kompozitoriaus John Rutter stambios formos kūrinys "Magnificat". Giedojo jungtinis choras: 
Šiaulių valstybinis choras „Polifonija“, meno vadovas Tomas Ambrozaitis. 
Klaipėdos miesto kultūros centro „Žvejų rūmai“ mišrus choras „Cantare“, vadovas Artūras Dambrauskas.  
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mišrus choras, vadovė Jolanta Vyšniauskienė. 
Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“, vadovas Algirdas Šumskis.  
Kretingos kultūros centro kamerinis choras „Kristale“, vadovė Kristina Rimienė.  
Palangos kultūros ir jaunimo centro kamerinis choras, vadovas Edmundas Jucevičius. 

sopranas Ieva Goleckytė – Jarašė, grojo Lietuvos kariuomenės orkestras, vadovas kapelmeisteris majoras Egidijus Ališauskas, dirigentas Tomas Ambrozaitis.