Sandra Bareikaitė savo muzikinį kelią pradėjo Vilniaus kultūros centro Lietuvos radijo ir televizijos vaikų chore, su kuriuo aktyviai dalyvavo koncertinėje veikloje Lietuvoje ir užsienyje, konkursuose, festivaliuose, dainų šventėse. Čia, susižavėjusi choro menu, dirigavimo mokėsi pas Reginą Maleckaitę. Nuo 2018 metų studijuoja choro dirigavimą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje pas profesorių Povilą Gylį. Nuo 2018 metų dirba pedagoge VKC LRT vaikų chore bei kitose Vilniaus švietimo įstaigose.

Dirigavimo pedagogas: prof. Povilas Gylys