Vykdant Dainų švenčių tradicijos tęstinumo programą sausio 16 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje vyko Dainų šventės nacionalinės komisijos, meninių programų kūrėjų ir Kultūros ministerijos atstovų išplėstinis posėdis. Jame dalyvavo Dainų dienos „Vienybė težydi“ kūrybinės grupės nariai, aukuriečiai doc. Algirdas Šumskis ir doc. Arturas Dambrauskas.
Susitikime aptarti 2018 m. Lietuvos dainų šventės probleminiai klausimai, organizaciniai ir meniniai sprendimai, svarstytas lėšų skyrimo klausimas, veiksmų plano parengimas. Didelis dėmesys skirtas pasaulio lietuvių, tautinių mažumų ir negalią turinčių žmonių integracijai į Šimtmečio dainų šventės programą.

Vienas didžiausių Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo renginių – Lietuvos Dainų šventė „Vardan tos...“ vyks 2018 m. birželio 30 – liepos 6 d.Vilniuje ir Kaune.