Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios grigališko choralo ansamblis „Schola Cantorum de Regina Pacis“

Schola Cantorum de Regina Pacis pažodžiui iš lotynų kalbos išvertus reikštų Giedojimo mokykla iš Taikos Karalienės. Sena katalikų bažnyčios tradicija, kai besiburiantys mokytis giedoti prie parapijų, katedrų buvo vadinami bendriniu pavadinimu – Schola (lot. mokykla).

 Tai kolektyvas giedantis Klaipėdos Marijos Taikos Karalienė bažnyčioje, atliekantis liturginę giedojimo tarnystę šv. Mišių, kitų liturginių apeigų, procesijų metu. Ansamblis gieda seniausias giesmes Katalikų bažnyčioje: grigališkąjį choralą ir seniausias giesmes lietuvių kalba – „kontečkas“.

Giesmininkai pirmoms repeticijoms pradėjo burtis dar 1991 metais, šiemet kolektyvas mini gražią 30 metų giedojimo sukaktį. Ansamblis giedojo Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Lenkijoje, su giesmėmis aplankyta daug Lietuvos parapijų, šventovių, dalyvauta ne viename festivalyje. Išleistos keturios kompaktinės plokštelės – „Dūšia mano, garbink Dievą“, „Žemaičių Kalvarijos kalnai“, „Salve Sancta Parens“ ir „Ciesorienė Dongaus“. Kolektyvo giedamos grigališkojo choralo ir unikalios liaudiškos kantičkinės giesmės dažnai skamba Marijos radijo eteryje, kelių filmų garso takeliuose.

MTKB grigališkojo choralo ansamblio Schola Cantorum de Regina Pacis vadovas Vidmantas Budreckis.

Kviečiame ansamblį sekti facebook:
https://www.facebook.com/ScholaCantorumDeReginaPacis