2017 m. spalio 17 d. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos choro dirigavimo metodinė grupė rengia seminarą-praktikumą tema „Choro dirigentas – svajonių profesija“. 
Lektorius – Valstybinio choro ,,Vilnius“ vyr. dirigentas, Klaipėdos žvejų rūmų mišraus choro ,,Cantare“ vadovas ir vyr. dirigentas, Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos Muzikos teorijos ir pedagogikos katedros vedėjas, doc. Artūras Dambrauskas. 
Seminaro-praktikumo metu A. Dambrauskas skaitys pranešimą tema „Jaunųjų choro dirigentų rengimo motyvacija“, dirbs su Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mišriu choru bei su choro dirigavimo skyriaus mokiniais.

Seminaras-praktikumas vyks Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje (S. Šimkaus g. 15).
Registracija: 13.30 val.
Pradžia: 14.00 val.

Dienotvarkė:
• 14.00 – 15. 00 val. - A. Dambrausko pranešimas „Jaunųjų choro dirigentų rengimo motyvacija“ 
• Pertrauka 
• 15.20 – 16.20 val. - A. Dambrausko darbas su Stasio Šimkaus konservatorijos choro dirigavimo mokiniais
• Pertrauka
• 16.40 – 18.30 val. - A. Dambrausko darbas su Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mišriu choru
• 18.30 val. - Seminaro aptarimas ir diskusijos

Seminaro dalyviai turės galimybę įsigyti kvalifikacinius pažymėjimus (6 val.).
Dalyvio mokestis – 5 Eur.
Smulkesnė informacija:
El.paštu: v.jolanta@yahoo.com arba tel. 865200742 
El. paštu: virginija.mansiene@gmail.c
om arba tel. 861677976.
Choro dirigavimo metodinės grupės pirmininkė Virginija Manšienė