Šiaulių universiteto merginų choras įkurtas 1958-aisiais metais, yra seniausias  universiteto choras. Pirmieji choro vadovai buvo O. Aurylaitė, Bronius Sližys, vėliau su studenčių choru dirbo žinomi chorvedžiai: Pranas Jankauskas, Jeronimas Žitkevičius, Anicetas Arminas, daugiau kaip 40 metų chormeisteriu dirbo Vaclovas Kedys. 1968-aisiais metais chorui suteiktas „Pavasario“ vardas. 1981 - 2011 metais šiam chorui vadovo Stasys Žalalis. Nuo 2011 metų chorui vadovauja doc. Gediminas Ramanauskas.
Merginų choras „Pavasaris“ – Baltijos šalių studentų švenčių „Gaudeamus“, respublikinių ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių, konkursų, festivalių dalyvis ir prizininkas. Studenčių choras koncertavo Maskvoje, Karaliaučiuje, Čekijoje, Lenkijoje, Latvijoje, giedojo popiežiaus Jono Pauliaus II-ojo aukojamose šv.Mišiose Kryžių kalne 1993 m. rugsėjo 7 d. 2012 metais choras gastroliavo JAV.
Choras „Pavasaris“ – daugelio tarptautinių sakralinės muzikos festivalių Šiaulių šv. Petro ir Povilo katedroje dalyvis, daugiausiai propaguoja lietuvių kompozitorių pasaulietinę ir sakralinę muziką.
Chorui kūrinių yra paskyrę kompozitoriai Viktoras Budrevičius, Lionginas Abarius, Algirdas Bružas, Remigijus Šileika.

Choro vadovas – Gediminas Ramanauskas 

Sekite choro naujienas: