Kalvarijos asociacijos „Skambėjimas“ choras „Sonantem“

Muzika sutelkė tris kartas po vienu vardu – „Sonantem“. Tai choras, kuriame dainuoja ir trylikametis, ir septyniasdešimt septynerių! Unikalūs sudėtimi, repertuaru (nuo tradicinio Rožinio iki Dainų šventės kūrinių, nuo lotyniškų, hebrajiškų giesmių iki Italijos himno), choristai sako, kad žmogui reikia žmogaus, o dainavimas, giedojimas kartu yra tikriausia bendrystės apraiška.

Choras vienija 24 dainininkus, aktyviai dalyvauja tiek Kalvarijos apylinkių, tiek visos Lietuvos kultūriniame gyvenime. Choras „Sonantem“ – vienintelis Kalvarijos savivaldybėje ruošėsi ir įveikė atranką į Lietuvos Šimtmečio Dainų šventę „Vardan tos..“, kurioje kartu su tūkstančiais visos Lietuvos ir užsienio lietuvių dainavo dainas tautai ir Tėvynei. Iki tol surengta nemažai koncertų – choristų rėmėjams Kalvarijos meno mokykloje, Akmenynų bendruomenei, Kalvarijos sinagogoje performanso metu, Šventežerio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Motinos dienos proga, Lietuvių bendruomenės namuose bei per lietuvių šv. Mišias Suvalkuose, Lenkijoje, dainavo Vilniaus rotušėje savižudybių prevencijos konferencijos atidaryme, Kalvarijoje Joninių šventės metu ir t.t. Po Dainų šventės choras išvyko savaitės kelionei į Italiją, Pievo d‘Alpago miestą, kur viešėjo choro Monte Dolada kvietimu. Sakralinė choro atliekama programa nuostabiai skambėjo Šv. Onos bažnyčioje, st. Anna miestelyje. Choro bendruomenė turėjo unikalią galimybę visi kartu kopti į kalnus, kas dar labiau sustiprino visų trijų kartų daininkų tarpusavio ryšį. Po kelionės choras su dar didesniu įkvėpimu giedojo atlaiduose Ąžuolų Būdos Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje, šv. Mišiose Švč. Trejybės bažnyčioje Pilviškiuose, šv. Mišiose Išlaužo Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių Pagalbos bažnyčioje, taip pat Šventežerio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje.

Nuolatiniai kvietimai koncertuoti, giedoti, rodo poreikį ir mūsų choro veiklos aktualumą. Kad galėtume dainuoti, esame dėkingi neatlygintinai, su didele meile bei užsidegimu dirbančiai choro vadovei Ausmai Sakalauskaitei, kuri kiekvieną sekmadienį atvažiuoja iš Vilniaus repeticijoms ir įkvėpimui. Jos pastangų dėka choras turi unikalią galimybę burtis, dainuoti, taip pat ir koncertinius rūbus, daug pakvietimų dalyvauti renginiuose. Choras yra nevyriausybinės organizacijos asociacijos ,,Skambėjimas“ dalis ir nėra išlaikomas savivaldybės ar kitų institucijų.

Siekdami muzikos tikslų, choristai pasiekė didžiausią savo tikslą – subūrė bendruomenę, kuriai gera kartu. Jaunimas, tiesiogiai ir betarpiškai bendraudamas su chore dalyvaujančiais vidutinio bei vyresnio amžiaus žmonėmis, natūraliai ugdosi pagarbą, perima vertybes bei kasdieninio gyvenimo situacijose yra didieji pagalbininkai. Vyresnieji, matydami šio proceso svarbą bei prasmę, yra jaunų žmonių bičiuliai ir užnugaris, ištikus bet kokioms bėdoms (turėjome bendruomenėje skaudžių netekčių, ligos atvejų – tuomet vieni kitais pasirūpiname, paremiame vieni kitus malda, materialiai). Choras atviras įvairaus amžiaus žmonėms, nėra jokių atrankų dalyvauti chore, pagrindinis kriterijus - noras ir meilė muzikai.

Daugiau informacijos apie kolektyvą galima rasti www.sonantem.lt

Kviečiame chorą sekti:
facebook: https://www.facebook.com/Sonantem  
instagram: https://www.instagram.com/choras_sonantem