Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakulteto Chorinio dirigavimo katedra – II kursas.

Nuo šešerių metų pradėjo mokytis Balio Dvariono 10-metėje muzikos mokykloje, choro dainavimo skyriuje. Baigė 7 klases ir įstojo į Vilniaus Juozo Tallat Kelpšos konservatoriją, mokėsi choro dirigavimo specialybės pas mokytoją ekspertę Renatą Gilienę. 2015 metais dalyvavo Juozo Karoso jaunųjų dirigentų konkurse ir tapo konkurso diplomante. 2016 metais, pabaigusi konservatoriją, įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją.

Dirigavimo pedagogas profesorius Česlovas Radžiūnas.