INTERKULTUR viceprezidentas Stefan Bohländer ir Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ 
tarybos pirmininkas doc. Algirdas Šumskis 

  

Išlydėjome INTERKULTUR viceprezidentą Stefan Bohländer, kuris lapkričio 6-9 dienomis buvo Klaipėdoje. Kartu su INTERKULTUR meno vadovu Romāns Vanags apžiūrėjo mūsų miestą, koncertų sales, bažnyčias, kitas erdves koncertams bei infrastruktūrą, viešbučius ir kt. Dalyvavo susitikimuose su Klaipėdos miesto meru, vicemerais, departamento vadovais, kultūros skyriumi, kurių tikslas buvo pasirengimas European Choir Games (Europos chorų žaidynės) Klaipėdoje 2021 metams.

Taip pat supažindinome INTERKULTUR viceprezidentą su Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ veikla, aptarėme galimybes tolimesniam bendradarbiavimui bei bendrijos narystę INTERKULTUR struktūroje ir kt.

Tikimės, kad European Choir Games 2021 metais bus Klaipėdoje!