Mielieji mūsų bendražygiai - aukuriečiai, kolegos ir draugai,

Mieli nenuilstantys chorinės kultūros riteriai, vedantys tautą į gėrio, grožio ir garsų pasaulį, su nuostabia virsmo, atgimimo ir prisikėlimo švente. 
Su švente, kuri pažadina norą gyventi gražiau, tauriau, prasmingiau! 
Su Šv. Velykom ir virsmo švente, virsmu kiekviename mumyse, kad visi supantys mus taptų gražesni ir geresni bei pakantesni vienas kitam! 
Te lydi jus meilė ir džiaugsmas daryti pasaulį nuostabesnį ir pilnesni tauraus troškimo - skleisti grožį, meilę ir gėrį, puoselėti nuostabias mūsų chorinės kultūros tradicijas!