Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios choras „Totus tuus“

Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios choras „Totus tuus“ įsikūrė 2012 metų rugpjūčio mėnesį parapijos Žolinių atlaidų proga. Choras susikūrė klebono prel. Juozo Šiurio bei vargonininkės Ernestos Dargužienės iniciatyva.

Choristai įvairių profesijų atstovai ateinantys kiekvieną sekmadienį giedoti į Votyvos Šv. Mišias. Dalyvauja visose parapijos didžiosiose šventėse.

2015 m. buvo pakviesti giedoti Vilniaus Aušros Vartų atlaiduose. Kiekvienais metais aplanko Žemaičių Kalvariją. 2017 m. choras giedojo Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus išvakarių bei iškilmių Šv. Mišiose. Choras nuolatinis svečias Šiluvos atlaiduose. 2019 m. choras svečiavosi Vokietijoje Gravenhorst vienuolyne chorų festivalyje.

Choro giesmių repertuaras labai įvairus, bendruomenė stipri ir draugiška. Pasitinkame kartu, ne tik svarbiausias bažnytines metų šventes.

Choro vadovė ir vargonininkė Ernesta Dargužienė.